گنج آور همآوردی از آثار شاعران پارسی گوست که با هدف تسهیل دسترسی به گنجینۀ شعر و ادب منظوم فارسی و تسریع استفاده از آن فراهم آمده است. در این همآورد از دادههای موجود در پایگاه گنجور استفاده شده است. منبع اصلی اشعار در سایت گنجور، و در بعضی موارد، در حاشیۀ هر شعر نقل شده است.


با استفاده از گنج آور و از دو روش میتوان به متن مورد نظر خود رسید. طریقه اول با استفاده از فهرست هاست.  اولین فهرست در این نرم افزار فهرست نام شاعران است که در ابتدای برنامه بوسیله گنج آور نشان داده میشود. با انتخاب شاعر مورد نظرتان برنامه شما را به فهرست آثار وی راهنمایی مینماید. گزینش هریک از این آثار ممکن است به متن اثر یا به فهرست دیگری شامل جزوات یا فصل ها یا زیر مجموعه های آن اثر ختم شود. در هرحال با ادامه این روش میتوان در انتها به اثر مورد نظر رسید.


روش دیگر از طریق جستجو در کلیه آثار میباشد. زدن بروی  تصویر ذره بین در منوی پایین صفحه شما را به صفحه جستجو در کلیه آثار راهنمایی میکند. با تایپ واژه های مورد نظر و زدن کلید ورود میتوانید جستجو در کلیه آثار را شروع نمایید. سپس با زدن بروی گزینش خود در لیست نتیجه های جستجو میتوانید به اثر مورد نظر خود هدایت شوید. در این روش زدن کلید ورود در انتهای جستجو الزامی میباشد.


روش های جستجو:


گنج آور دو  روش جستجو را در اختیار کاربران میگذارد : فیلتر فهرست ها ؛ و  جستجو در کلیه آثار. در هر دو روش واژه های مورد نظر در چهار گوشه جستجو ورود اطلاعات وارد میشود. برای شروع جستجو بروی این چهار گوشه جستجو که  در میانه بالای صفحه قرار دارد بزنید و  واژه های مورد جستجو را بروی صفحه کلید دستگاه وارد نمایید. لازم است که در عمل ورود اطلاعات از صفحه کلید فارسی استفاده شود.در جستجو با فیلتر فهرست ها ورود هر واژه بطور همزمان محتویات فهرست را فیلتر کرده ؛ بطوری که فهرست فقط  شامل سطرهایی میگردد که حاوی  واژه های وارد شده است. زدن کلید ورود برای شروع جستجو در این روش لازم نمیباشد. از این روش جستجو برای کوتاه کردن طول فهرست هایی که شامل سطرهای بسیار زیاد است میتوان استفاده کرد.  بدینوسیله مطلب مورد نظر در فهرست کوتاهتر (که نتیجه فیلتر کردن فهرست اصلی است) آسانتر دیده میشود.


روش دیگر از طریق جستجو در کلیه آثار میباشد. زدن بروی  تصویر ذره بین در منوی پایین صفحه شما را به صفحه جستجو در کلیه آثار راهنمایی میکند. با تایپ واژه های مورد نظر و زدن کلید ورود میتوانید جستجو در کلیه آثار موجود در گنج آور را شروع نمایید. سپس با زدن بروی گزینش خود در لیست نتیجه های جستجو میتوانید به اثر مورد نظر خود هدایت شوید. در این روش زدن کلید ورود در انتهای جستجو لازم میباشد.


راهنمای استفاده از کلیدهای عملیات در گنج آور :

نرم  آفزار گنج آور شامل دو نوار منوی است که شامل کلیدهای عملیات میباشد. یکی از دو نوار منوی در بالای صفحه و دیگری پایین صفحه قرار داده شده.نوار منوی بالای صفحه شامل کلید های :  کلید ۱. برگشت به خانه ؛ ۲. چهار گوشه جستجو ؛ و کلید ۳. بازگشت به صفحه قبل میباشد.  ۱. کلید برگشت به خانه : نتیجه زدن این کلید بازگشت به صفحه ابتدایی گنج آور میباشد. کلیه صفحات دیگر که قبل از زدن کلید خانه در حافظه صفحات قبلی موجود است با زدن این کلید از این حافظه حذف میگردد.


  ۲. چهار گوشه جستجو : زدن بروی این چهار گوشه باعث به نمایش آمدن صفحه کلید دستگاه شما میگردد. در صفحات حاوی  فهرست ها ؛ از این چهار گوشه برای ورود و نمایش واژه های فیلتر فهرست ها استفاده میگردد. در صفحه مربوط به جستجو در کلیه آثار از این چهار گوشه برای ورود و نمایش واژه های جستجو در کلیه آثار استفاده میگردد. 


  ۳. کلید بازگشت به صفحه قبل : زدن این کلید شما را به صفحه قبل (در صورت وجود آن) باز میگرداند.نوار منوی پایین صفحه شامل کلید های  :  ۱. کلید هدایت به صفحه امکانات دیگر گنج آور ؛ ۲. کلید هدایت به صفحه جستجو در کلیه آثار ؛ ۳. کلید کپی کردن متن ؛ و [۵ و ۴]. کلید برگزینش و نهی گزینش به تناوب میباشد.


دو کلید آخر فقط در صفحه نمایش متن آثار قابل رویت میباشند.


  ۱. کلید هدایت به صفحه امکانات دیگر : این صفحه شامل کلیدهای هدایت به صفحه های حاوی متن راهنمای استفاده از گنج آور ؛ راهنمای  تصویری نرم افزار گنج آور ؛  نمایش لیست قطعات بر گزیده ؛ و خالی نمودن لیست قطعات  برگزیده میباشد.


  ۲. کلید هدایت به صفحه جستجو در کلیه آثار :  زدن بروی این کلید شما را به صفحه  جستجو در کلیه آثار راهنمایی میکند. با ورود واژه های مورد نظر و زدن کلید ورود میتوانید جستجو در کلیه آثار را شروع نمایید. سپس با زدن بروی گزینش خود در لیست نتیجه های جستجو میتوانید به اثر مورد نظر خود هدایت شوید. در این روش زدن کلید ورود در انتهای جستجو الزامی میباشد.

  ۳. کلید کپی کردن متن : زدن بروی این کلید متن اثر (متن  شعر یا نثر) را در حافظه کپی مینماید. محتویات این حافظه را بعدا میتوان به نرم افزار های دیگر مانند ایمیل ؛ وایبر ؛ یا تلگرام و یا غیره اضافه کرد. این کلید فقط در صفحه نمایش متن آثار قابل رویت میباشد.


  [۵ و ۴]. کلید برگزینش و نهی گزینش آثار : از این کلید برای اضافه نمودن یا حذف اثر در حال نمایش در صفحه به لیست آثار برگزیده استفاده میگردد. این کلید با نمایش ۴. علامت بعلاوه در صورت عدم وجود اثر و ۵. علامت چک در صورت وجود اثر ؛ امکان اضافه یا حذف اثر از این لیست را در اختیار قرار میدهد. سپس میتوان با مراجعه به صفحه امکانات دیگر گنج آور به محتویات این لیست دستر سی  پیدا کرد و یا ان لیست را بطور کامل از محتویات آن خالی نمود. این کلیدها فقط در صفحه نمایش متن آثار قابل رویت میباشد.